All posts by: arkeon

Lider Kimdir, Liderlik Nedir?

Liderlik, dünyamızı şekillendiren güçlü bir kavramdır. İş, spor, politika veya herhangi bir yaşam alanında, liderlik etmek, başkalarını yönlendirmek ve etkilemek, büyük bir sorumluluk ve yetenek gerektirir. Bu yazıda, lider kimdir, liderlik nedir ve liderlik türlerine odaklanarak bu kavramları keşfedeceğiz. Lider Kimdir? Liderlik, belirli bir unvan veya pozisyonla sınırlı değildir. Liderler, pozisyonları ne olursa olsun, etkileyici […]

Vazgeçilmez Bir Destek Mekanizması: Akran/Yönetici Desteği

Bireyin çabası, desteği ve yeteneği, bireyin performansını artırmada kilit rol oynar (Schermerhorn ve diğerleri, 1990). Böylece çalışanlar şirketle güçlü bağlar kurarsa daha çok çalışacak ve şirketin gelişmesine yardımcı olacaklardır (Saks, 2006). Özellikle koçluk yoluyla kendilerini geliştiren çalışanlar arasında akran desteği ile önemli ilerlemeler meydana geldiği gözlenmiştir (Goldsmith ve Morgan, 2005). Akran desteği, çevrede aynı veya […]

Eşsiz Değerler

Değerler, etik ve ahlakla bağlantılıdır; yargı becerimize rehberlik ederler ve bizi sonuçlarını göz önünde bulundurarak davranışlarımızı şekillendirmeye hazırlar. Değerler eşsiz ve bireyseldir. Değerlerimiz eylemlerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı besler. Hepimiz hayatta farklı değer kombinasyonları seçiyoruz ve bu seçimler eylemlerimizi ve yaşam kararlarımızı şekillendiriyor. İnsanlar sahip oldukları değer sistemleri üzerine yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, kendini keşfeder, kendini geliştirir […]

Duyguları Olmayan Şirketin Sonu Yakındır

Şirketlerin yaşayan organizmalara benzetilmesi günümüzde kabul görmüş bir yaklaşım. Prof.Dr. Acar Baltaş “Ekip Çalışması ve Liderlik” isimli kitabında canlı organizmanın genel sağlık durumu bedensel, duygusal, zihinsel ve manevi sağlığının iyi olmasına bağlı olduğuna göre şirketlerin de bu alanlarda sağlıklı olmaları gerektiğini söylüyor ve konuyu etraflıca işliyor. Şirketlerin bedensel sağlığı finansal durumu ile ifade edilir. Finansal […]

Başarılı Yönetici Kar Edendir

Ticari şirketler ve kamu kurumları toplumun çok önemli organlarıdır ve toplum içindeki çeşitli ihtiyaçları karşılamak için kurulmuşlardır. Her müessese özel bir amaç ve misyon için kurulur ve toplum içerisinde sosyal bir fonksiyonu yerine getirir. Ticari müessesenin fonksiyonu pozitif ekonomik performas sergilemektir. Kendilerine emanet edilen şirketin ekonomik performansını arttırmak veya en azından zarar etmeyecek şekilde devam […]

Eğitim Çalışan Bağlılığını Arttırır

Sürekli gelişim ve öğrenme, modern organizasyonların bir parçası haline gelmesiyle beraber eğitim dünyadaki şirketlerin her segmentinde ve her kültürde kullanılan bir araç haline geldi. Verilen eğitimler kuruluşların amaçlarına hizmet ederek çalışanlarının sürekli gelişimini sağlamalı amaçlamaktadır (Patel, 2010). Eğitim yoluyla organizasyon çalışanlarının performanslarında değişiklikler ve iyileştirilmeler gerçekleşebilir (Hill, Lent 2006). Eğitimler, öğrenmeyi ve gelişmeyi bir amaç […]

Başarılı Yönetim: Bağlılık, Performans ve Sürdürülebilirlik

Anlamı oldukça geniş olan bağlılık beraberinde olumlu davranışları getirir. Yaptığı işe ve şirketine bağlılığı yüksek olan çalışanlar, organizasyonel amaçlar doğrultusunda kurum içindeki yükümlülükleri yerine getirirler, çaba gösterirler ve kendilerini yaptıkları işlere adarlar. Ayrıca tutkulu ve yüksek enerjilidirler (Macey, 2008). Şirketlerin performansını ortak hedef ve değerlere ve sadık çalışanlar arttırır. Birbirini tamamlayan zorlu hedefler ve bağlı […]

Öğrenen Organizasyonlar

Günümüzde değişimin hızı daha önce hiç olmadığı kadar arttı. Yeniliklerin biri diğerini kovalamaya başladı. Bu durumu tetikleyen temel unsurun öğrenen organizasyonlar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öğrenen organizasyonlar bulundukları piyasanın standartlarını belirler, kurallarını koyar, diğer firmalara liderlik yaparlar. Şirketinizi öğrenen organizasyon haline dönüştürmek değişimi yönetmek için çok önemlidir. Bu yolda yapılacak ilk şey bilmediklerinizi fark edeceğiniz […]

KOBİ’lerin Hedefleri: Ekonomik ve Ekonomik Olmayan Amaçlar

Amaçlar, işletmenin varmak istediği durumları ifade eder. Kuruluş aşamasında ve faaliyetlerin devam ettiği sürede ileriye dönük amaçların net ve gerçekçi olacak şekilde belirlenmesi KOBİ’ler için yaşamsal önem taşımaktadır. Başarılı KOBİ’ler günümüzün sürekli değişen çevre şartları altında amaçlarına ulaşmak için kararlar alır ve aldığı kararları geri adım atmadan uygular. İşletmelerin temel amacı, kâr elde etmek ve kazançlarını […]

KOBİ’lerde Organizasyonel Yapılandırma Esasları

Organizasyon yapısı, işletmenin amaçları doğrultusunda organizasyon içinde oluşan yetki, sorumluluk ve karşılıklı ilişkilerin oluşturmuş olduğu yapıdır. Organizasyon süreci sonunda ortaya çıkan yapı, formel (resmi veya biçimsel) organizasyon yapısı olarak adlandırılır. Organizasyon şeması böyle bir yapıyı gösterir. Öte yandan, kendi kendine gelişen ilişkiler neticesinde oluşan katı iş bölümü içermeyen, karşılıklı güvene dayalı ve sözlü kurallarla çalışan […]