Atölye Çalışmaları

Birlikte Gelişmek için İş Birliği

Çoğu yönetici günümüzün ağır şartları altında gerekli olan çevikliğe ulaşmak için etrafındakilerle tecrübe alış-verişine fırsat ve zaman bulamıyor. Oysa ki yöneticilerin çağın zorluklarıyla baş ederken şirketlerini büyütecek ilave beceriler kazanması, endüstrinin dinamiklerini anlayıp bunlara paralel stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

Arkeon, özellikle küçük ve orta boyutlu işletmelerin potansiyelini sınırlayan sorunların ve çözümlerin tartışıldığı atölye çalışmaları düzenliyor. Bu atölye çalışmalarında, sektör dinamikleri detaylıca irdelenip farklı çözüm önerileri ortaya konuyor.