Tag Archives: şirket performansını arttırma

Şirketinizi büyütmek için her boyutta performansınızı ölçün.

Aile şirketlerinin ana amacı para kazanmak ve kazandığı parayla ailenin geçimini ve gelişimini sağlamaktır. Aile şirketlerinin ülkemizdeki ortalama yaşam ömrü 10 yıldır. Şirketlerin kurulduktan sonra yaşantısını kısaltan ve nesilden nesile devamını örseleyen şey şirketlerin genellikle kısa dönemli düşünüp günü kurtaracak stratejilere odaklanmasıdır.