Tag Archives: aile şirketleri

Şirketinizi büyütmek için her boyutta performansınızı ölçün.

Aile şirketlerinin ana amacı para kazanmak ve kazandığı parayla ailenin geçimini ve gelişimini sağlamaktır. Aile şirketlerinin ülkemizdeki ortalama yaşam ömrü 10 yıldır. Şirketlerin kurulduktan sonra yaşantısını kısaltan ve nesilden nesile devamını örseleyen şey şirketlerin genellikle kısa dönemli düşünüp günü kurtaracak stratejilere odaklanmasıdır.

Vaktiniz varken önce kanamayı durdurun. Diğer işlere sonra bakarsınız.

Her aile şirketi doğar, büyür, olgunlaşır. Şirketin olgunluk mertebesine erişmesi için önüne çıkan krizleri aşabilme yeteneğine sahip olması gerekir. İnsanlarda olduğu gibi şirketler de her yaş döneminde karşılaştıkları sorunları aşarak yollarına devam ederler. Her dönemin kendine özgü sorunları vardır. Aile şirketi dönemsel olarak karşılaştığı problemleri çözerse yolunda ilerler. Ancak normal olan sorunlar zamanında çözülmediğinde anormal […]

Hızlı karar almak için ekibinizde yetki, sorumluluk ve bilgi düzeyini dengeleyin.

duyduğunda rahatsız olur. Bazı kültürlerde eleştiri meydan okuma olarak tanımlanır ve olumlu bir şey gibi gösterilmeye çalışılır. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın eleştiri eleştirilen kişiyi rahatsız eder. Çalışanlar kendilerini güvende hissettiklerinde diğer ekip üyelerine güven duymaya başlarlar. Bu da ekip ruhunun temelini oluşturur. Bundan sonra yapılacak her şey bu temel üzerine inşa edilir.

Bazıları değişimi yaratır, bazıları değişime ayak uydurur, bazıları da değişimden şikâyet eder. Siz değişimi yaratanlar arasında olun.

Büyümeye odaklanan şirket ya işine yoğunlaşır ya da ürün ve hizmetlerini çeşitlendirir. Aile şirketi mevcut işine yoğunlaşmayı seçerse ya mevcut ürün veya hizmetinde uzmanlaşır ya hizmet verdiği coğrafyayı genişletir ya tedarikçilerinin bulunduğu alanlara girer ya da diğer şirketlerle işbirliği yapar.

Etkili yönetim “doğru işi yapmak”; Etkin yönetim “İşi doğru yapmak” tır.

Aile şirketlerinde yönetimin başarılı olup olmadığını anlamak için bakılacak ilk parametre etkililik, ve etkinliktir. Ülkemizde küçük ölçekli şirketler yaşamlarını sürdürme sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. İstatistikler ortalama küçük bir aile şirketin ömrünün 10 yılın biraz altında olduğunu gösteriyor. Peki neden küçük şirketlerin ömrü bu kadar kısa? Bu şirketler yeterince beslenip büyüyemiyor, önlerine çıkan sorunları çözemiyor, […]