Blog – Full Width

by in İşletme Yönetimi ve Liderlik 0 Comment

Lider Kimdir, Liderlik Nedir?

Liderlik, dünyamızı şekillendiren güçlü bir kavramdır. İş, spor, politika veya herhangi bir yaşam alanında, liderlik etmek, başkalarını yönlendirmek ve etkilemek, büyük bir sorumluluk ve yetenek gerektirir. Bu yazıda, lider kimdir, liderlik nedir ve liderlik türlerine odaklanarak bu kavramları keşfedeceğiz. Lider Kimdir? Liderlik, belirli bir unvan veya pozisyonla sınırlı değildir. Liderler, pozisyonları ne olursa olsun, etkileyici […]

by in İşletme Yönetimi ve Liderlik 0 Comment

Vazgeçilmez Bir Destek Mekanizması: Akran/Yönetici Desteği

Bireyin çabası, desteği ve yeteneği, bireyin performansını artırmada kilit rol oynar (Schermerhorn ve diğerleri, 1990). Böylece çalışanlar şirketle güçlü bağlar kurarsa daha çok çalışacak ve şirketin gelişmesine yardımcı olacaklardır (Saks, 2006). Özellikle koçluk yoluyla kendilerini geliştiren çalışanlar arasında akran desteği ile önemli ilerlemeler meydana geldiği gözlenmiştir (Goldsmith ve Morgan, 2005). Akran desteği, çevrede aynı veya […]

by in İşletme Yönetimi ve Liderlik 0 Comment

Eşsiz Değerler

Değerler, etik ve ahlakla bağlantılıdır; yargı becerimize rehberlik ederler ve bizi sonuçlarını göz önünde bulundurarak davranışlarımızı şekillendirmeye hazırlar. Değerler eşsiz ve bireyseldir. Değerlerimiz eylemlerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı besler. Hepimiz hayatta farklı değer kombinasyonları seçiyoruz ve bu seçimler eylemlerimizi ve yaşam kararlarımızı şekillendiriyor. İnsanlar sahip oldukları değer sistemleri üzerine yaptıkları çalışmalar doğrultusunda, kendini keşfeder, kendini geliştirir […]

by in İşletme Yönetimi ve Liderlik 0 Comment

Duyguları Olmayan Şirketin Sonu Yakındır

Şirketlerin yaşayan organizmalara benzetilmesi günümüzde kabul görmüş bir yaklaşım. Prof.Dr. Acar Baltaş “Ekip Çalışması ve Liderlik” isimli kitabında canlı organizmanın genel sağlık durumu bedensel, duygusal, zihinsel ve manevi sağlığının iyi olmasına bağlı olduğuna göre şirketlerin de bu alanlarda sağlıklı olmaları gerektiğini söylüyor ve konuyu etraflıca işliyor. Şirketlerin bedensel sağlığı finansal durumu ile ifade edilir. Finansal […]

by in İşletme Yönetimi ve Liderlik 0 Comment

Başarılı Yönetici Kar Edendir

Ticari şirketler ve kamu kurumları toplumun çok önemli organlarıdır ve toplum içindeki çeşitli ihtiyaçları karşılamak için kurulmuşlardır. Her müessese özel bir amaç ve misyon için kurulur ve toplum içerisinde sosyal bir fonksiyonu yerine getirir. Ticari müessesenin fonksiyonu pozitif ekonomik performas sergilemektir. Kendilerine emanet edilen şirketin ekonomik performansını arttırmak veya en azından zarar etmeyecek şekilde devam […]

by in İşletme Yönetimi ve Liderlik 0 Comment

Eğitim Çalışan Bağlılığını Arttırır

Sürekli gelişim ve öğrenme, modern organizasyonların bir parçası haline gelmesiyle beraber eğitim dünyadaki şirketlerin her segmentinde ve her kültürde kullanılan bir araç haline geldi. Verilen eğitimler kuruluşların amaçlarına hizmet ederek çalışanlarının sürekli gelişimini sağlamalı amaçlamaktadır (Patel, 2010). Eğitim yoluyla organizasyon çalışanlarının performanslarında değişiklikler ve iyileştirilmeler gerçekleşebilir (Hill, Lent 2006). Eğitimler, öğrenmeyi ve gelişmeyi bir amaç […]